TW MINI Printer

 คุณสมบัติ อุปกรณ์
 • เมนูภาษาไทย-เมนูภาษาอังกฤษ 
 • เครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง
 • หน้าจอสัมผัสแบบทัชสกรีน 5 นิ้ว
 • ตลับหมึกกันน้ำสีดำ 1 ตลับ
 • หน้าจอแยกกับหัวพิมพ์เป็นอิสระง่ายสำหรับการใช้งานบนสายพาน
 • อุปกรณ์ยึดเครื่องพิมพ์เข้ากับสายพาน
 • ความเร็วในการพิมพ์ 50 เมตร/นาที
 • เซนเซอร์สำหรับจับชิ้นงาน
 • รายละเอียดการพิมพ์ 300 DPI
 • ปากกาสำหรับทัชสกรีนหน้าจอ 1 ชิ้น และ USB
 • เลือกภาษาได้ 12 ภาษา
 • อะแดปเตอร์ 1 ชิ้น
 • พิมพ์ได้สูงสุด 5 บรรทัด
 
 • ปรับความเข้มตัวอักษรได้ 10 ระดับ
 
 • ปรับขนาดตัวอักษรได้ความสูง 1-12.7 มม.
 
 • หมึกกันน้ำพิมพ์ได้ทุกพื้นผิว (หมึก1 ตลับ สามารถพิมพ์ได้ 10 ล้านตัวอักษร)
 
 • สามารถพิมพ์ 2D Barcode, QR Code และ Logo ได้