Manual Labeling Machine MT-50

Manual Labeling Machine MT-50

เครื่องลอกติดสติกเกอร์แบบแกะขวดกลม กึ่งอัตโนมัติ

 คุณสมบัติ  
 • รุ่นเครื่อง : MT-50
 • ความเร็วในการทำงาน : 20-40ขวด/นาที
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขวด : 10-150มม.
 • ขนาดสติ๊กเกอร์เล็กสุด : กว้าง 15xยาว 25มม.
 • ขนาดสติ๊กเกอร์ใหญ่สุด : กว้าง 150xยาว 180 มม.
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแกนม้วนสติ๊กเกอร์ : 75มม.
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางม้วนสติ๊กเกอร์ ใหญ่สุด : ไม่เกิน 300 มม.
 • กำลังไฟฟ้า : 220โวลท์ ,60 เฮิร์ต , 100 วัตต์
 • ค่าความคลาดเคลื่อนตำแหน่งติดสติ๊กเกอร์ : < 0.5 มม.
 • ขนาดเครื่อง/น้ำหนัก : ยาว 600x กว้าง 300 x สูง 400 มม.
 • สินค้าติดตั้งเพิ่มเติม : เครื่องยิงวันที่รุ่น TIJ สำหรับพิมพ์วันที่ลงบนฉลากสินค้า