D-Jet

 คุณสมบัติ อุปกรณ์
 • เมนูภาษาไทย-เมนูภาษาอังกฤษ 
 • เครื่องพิมพ์ D-Jet 1 เครื่อง
 • หน้าจอสัมผัสแบบทัชสกรีน
 • ตลับหมึกกันน้ำสีดำ 1 ตลับ
 • หน้าจอแยกกับหัวพิมพ์เป็นอิสระง่ายสำหรับการใช้งานบนสายพาน
 • อุปกรณ์ยึดเครื่องพิมพ์เข้ากับสายพาน
 • พิมพ์ได้สูงสุด 5 บรรทัด
 • เซ็นเซอร์สำหรับจับชิ้นงาน
 • ปรับความเข้มได้ 6 ระดับ
 • ปากกาสำหรับทัชสกรีนหน้าจอ 1 ชิ้น และ USB
 • ปรับขนาดตัวอักษรได้ความสูง 1-12.7 มม.
 • อะแดปเตอร์ 1 ชิ้น
 • หมึกกันน้ำ พิมพ์ได้ทุกพื้นผิว
 • อุปกรณ์ซ่อมบำรุงตลับหมึก 1 ชุด
 • หมึกกันน้ำพิมพ์ได้ทุกพื้นผิว (หมึก 1 ตลับ สามารถพิมพ์ได้ 10 ล้านตัวอักษร)
 • คู่มือการใช้งานภาษาไทย
 • รายละเอียดการพิมพ์ 300-600 DPI
 
 • สามารถพิมพ์ 2D Barcode, QR Code และ Logo