หมึกพิมพ์

จำหน่ายหมึกพิมพ์ HP (เท่านั้น) ทั้งแบบหมึกดำและหมึกสี

รายละเอียดหมึกพิมพ์ รุ่น Substrate สี
Super GA Black Ink 53S+ Non-Porous Black
Super GA Black Ink 52S+ Non-Porous Black
Super GA Black Ink 531S Non-Porous Black
42ml Basic Black Ink 11S Porous Black
42ml Wide Dark Black Ink 21S Porous Black
42ml Eggshell Green M-Ink 12SG Porous Green
Super GA White Ink 53SW Non-Porous White
Super GA Yellow Ink 53SY Non-Porous Yellow
Super MA Red Ink 52SR Non-Porous Red
Super MA Blue Ink 52SB Non-Porous Blue